ประกาศข่าว STOU e-Learning

คู่มือการใช้งาน e-Learning

 
Nutzerbild Admin e-Learning
คู่มือการใช้งาน e-Learning
von Admin e-Learning - Monday, 27. April 2020, 12:29
 

 คู่มือ (User manual)

      - คู่มือ การเรียน STOU e-Learning สำหรับผู้เรียน คลิกที่นี่

      - คู่มือ การใช้ระบบ STOU e-Learning สำหรับผู้สอน คลิกที่นี่

      - คู่มือ การเรียน STOU e-Learning ผ่าน Application Moodle คลิกที่นี่

      - คู่มือการใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams กำลัง Update...

      - คู่มือการใช้งาน YouTube คลิกที่นี่

      - คู่มือการจัดการเรียนการสอนในระบบอิเล็กทรอกนิกส์ คลิกที่นี่

 

ดาวโหลด (Download)