ประกาศข่าว STOU e-Learning

คู่มือการใช้งาน e-Learning

 
e-Learning Admin的相片
คู่มือการใช้งาน e-Learning
e-Learning Admin發表於2018年 10月 8日(Mon) 00:03
 

 คู่มือ (User manual)

      - คู่มือ STOU e-Learning สำหรับผู้เรียน คลิกที่นี่

      - คู่มือ STOU e-Learning สำหรับผู้สอน คลิกที่นี่

      - คู่มือ Moodle Application คลิกที่นี่

      - คู่มือการติดตั้งโปรแกรม Lync 2013 หรือ Skype for Business สำหรับ Windows คลิกที่นี่

      - คู่มือ Application Skype for bussiness คลิกที่นี่

      - คู่มือการใช้งาน YouTube คลิกที่นี่

      - คู่มือการจัดการเรียนการสอนในระบบอิเล็กทรอกนิกส์ คลิกที่นี่

 

ดาวโหลด (Download)

     - โปรแกรม Skype for Business สำหรับ Windows 32 บิต ภาษาไทย คลิกที่นี่

     - โปรแกรม Skype for Business สำหรับ Windows 32 บิต ภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่


     - โปรแกรม Skype for Business สำหรับ Windows 64 บิต ภาษาไทย คลิกที่นี่

     - โปรแกรม Skype for Business สำหรับ Windows 64 บิต ภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่

     - โปรแกรม Skype for Business สำหรับ MAC คลิกที่นี่

     - โปรแกรม Google chrome คลิกที่นี่

     - โปรแกรม TeamViewer for Windows  คลิกที่นี่