ประกาศข่าว STOU e-Learning

ประกาศ : user/password เข้าใช้งานระบบ e-Learning สำหรับผู้เรียน

 
e-LearningAdmin的头像
ประกาศ : user/password เข้าใช้งานระบบ e-Learning สำหรับผู้เรียน
e-LearningAdmin 发表于 2017年03月6日 Monday 21:31
 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
     user/password : รหัสนักศึกษา 10 หลัก 
     เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว กรุณาเปลี่ยน password ทันที
-  หากนักศึกษาระดับปริญญาตรีลืม password  ติดต่อได้ที่ศูนย์ e-Learning

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

     user / password : เป็นตัวเดียวกับอีเมล์ที่มหาวิทยาลัยออกให้   
-  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ลืม Password คลิกที่นี่


ผู้เข้าฝึกอบรม
    user / password : รหัสประจำตัวผู้เข้าฝึกอบรม 8 หลัก
-  หากผู้เข้าฝึกอบรมลืม password  ติดต่อได้ที่ศูนย์ e-Learning