ประกาศข่าว STOU e-Learning

ประกาศ : การเข้าเรียน e-Learning ภาค 2/2560

 
Picture of Admin e-Learning
ประกาศ : การเข้าเรียน e-Learning ภาค 2/2560
by Admin e-Learning - Monday, 28 January 2019, 1:56 PM
 

1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2561 จะสามารถเข้าใช้งาน e-Learning ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562

2. ชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนจะต้องเปิดสอนในระบบ e-Learning นักศึกษาจึงจะสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่ต้องสมัคร(กรุณาอ่านวิธีการเข้าใช้งานหน้าเว็บ)

3. นักศึกษาสามารถตรวจสอบชุดวิชาที่เปิดสอนในระบบ e-Learning ภาค 2/2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562

 คลิกเพื่อตรวจสอบชุดวิชา