ประกาศข่าว STOU e-Learning

ประกาศ : การเข้าเรียน e-Learning ภาคต้น/2560

 
Gambar dari Admin e-Learning
ประกาศ : การเข้าเรียน e-Learning ภาคต้น/2560
by Admin e-Learning - Friday, 6 October 2017, 11:57
 

1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคต้น/2560 จะสามารถเข้าใช้งาน e-Learning ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560

2. ชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนจะต้องเปิดสอนในระบบ e-Learning นักศึกษาจึงจะสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่ต้องสมัคร(กรุณาอ่านวิธีการเข้าใช้งานหน้าเว็บ)

3. นักศึกษาสามารถตรวจสอบชุดวิชาที่เปิดสอนในระบบ e-Learning ภาคต้น/2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2560 

 คลิกเพื่อตรวจสอบชุดวิชา