ประกาศข่าว STOU e-Learning

ประกาศ : การเข้าเรียน e-Learning ภาคปลาย/2559

 
e-LearningAdmin的头像
ประกาศ : การเข้าเรียน e-Learning ภาคปลาย/2559
e-LearningAdmin 发表于 2017年03月6日 Monday 21:24
 

1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคปลาย/2559 จะสามารถเข้าใช้งาน e-Learning ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560

2. ชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนจะต้องเปิดสอนในระบบ e-Learning นักศึกษาจึงจะสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่ต้องสมัคร(กรุณาอ่านวิธีการเข้าใช้งานหน้าเว็บ)

3. นักศึกษาสามารถตรวจสอบชุดวิชาที่เปิดสอนในระบบ e-Learning ภาคปลาย/2559 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2560 

 คลิกเพื่อตรวจสอบชุดวิชา