ประกาศข่าว STOU e-Learning

ประกาศ : การเข้าเรียน e-Learning ภาค 2/2560

 
e-Learning Admin的相片
ประกาศ : การเข้าเรียน e-Learning ภาค 2/2560
e-Learning Admin發表於2018年 02月 1日(Thu) 11:45
 

1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2560 จะสามารถเข้าใช้งาน e-Learning ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561

2. ชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนจะต้องเปิดสอนในระบบ e-Learning นักศึกษาจึงจะสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่ต้องสมัคร(กรุณาอ่านวิธีการเข้าใช้งานหน้าเว็บ)

3. นักศึกษาสามารถตรวจสอบชุดวิชาที่เปิดสอนในระบบ e-Learning ภาค 2/2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 

 คลิกเพื่อตรวจสอบชุดวิชา