ประกาศข่าว STOU e-Learning

ประกาศ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รหัสผ่านหมดอายุ password expire

 
Picture of Admin e-Learning
ประกาศ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รหัสผ่านหมดอายุ password expire
by Admin e-Learning - Friday, 7 August 2015, 12:13 PM
 

นักศึกษาที่รหัสผ่านหมดอายุ password expire จะไม่สามารถใช้งาน VPN , Lync2013 , WiFiใน มสธ ได้
นักศึกษาจะต้องกำหนดรหัสผ่านใหม่ ดังนี้
https://student.mystou.net/secure/VerifyData.aspx
พิมพ์ เลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด คลิก ตกลง
พิมพ์รหัสผ่านอย่างน้อย 6 ตัว
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง
เลือกคำถามกันลืม
พิมพ์คำตอบเป็นภาษอังกฤษเท่านั้น
พิมพ์อีเมล์อื่น ๆ ที่ใช้งานในปัจจุบัน เช่น hotmail, gmail, yahoo
คลิก ตกลง
รอสักครู่จนกว่าระบบจะแจ้ง user/password  
หมายเหตุ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ติดต่อ ศูนย์ e-Learning ครับ