ประกาศข่าว STOU e-Learning

ประกาศ ชุดวิชา 14319 ภาคซ่อม 2/2559

 
Picture of Admin e-Learning
ประกาศ ชุดวิชา 14319 ภาคซ่อม 2/2559
by Admin e-Learning - Friday, 6 October 2017, 12:00 PM
 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนซ่อมชุดวิชา 14319 ภาคซ่อม 2/2559 สามารถเข้าใช้งาน e-Learning ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 60 เป็นต้นไป