ประกาศข่าว STOU e-Learning

ประกาศ ชุดวิชา 14319 ภาคซ่อม 2/2558

 
Nutzerbild Admin e-Learning
ประกาศ ชุดวิชา 14319 ภาคซ่อม 2/2558
von Admin e-Learning - Thursday, 25. August 2016, 16:36
 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนซ่อมชุดวิชา 14319 ภาคซ่อม 2/2558 สามารถเข้าใช้งาน e-Learning ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 59 เป็นต้นไป