ประกาศข่าว STOU e-Learning

ประกาศ ชุดวิชา 14319 ภาคซ่อม 2/2559

 
e-LearningAdmin的头像
ประกาศ ชุดวิชา 14319 ภาคซ่อม 2/2559
e-LearningAdmin 发表于 2017年10月6日 Friday 12:00
 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนซ่อมชุดวิชา 14319 ภาคซ่อม 2/2559 สามารถเข้าใช้งาน e-Learning ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 60 เป็นต้นไป