ประกาศข่าว STOU e-Learning

ประกาศ ชุดวิชา 14319 ภาคซ่อม 2/2559

 
e-Learning Admin的相片
ประกาศ ชุดวิชา 14319 ภาคซ่อม 2/2559
e-Learning Admin發表於2017年 10月 6日(Fri) 12:00
 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนซ่อมชุดวิชา 14319 ภาคซ่อม 2/2559 สามารถเข้าใช้งาน e-Learning ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 60 เป็นต้นไป