ประกาศข่าว STOU e-Learning

ประกาศ ชุดวิชา 14319 ภาคซ่อม 2/2558

 
e-Learning Admin的相片
ประกาศ ชุดวิชา 14319 ภาคซ่อม 2/2558
e-Learning Admin發表於2016年 08月 25日(Thu) 16:36
 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนซ่อมชุดวิชา 14319 ภาคซ่อม 2/2558 สามารถเข้าใช้งาน e-Learning ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 59 เป็นต้นไป