ประกาศข่าว STOU e-Learning

ประกาศ : user/password เข้าใช้งาน e-Learning สำหรับผู้สอน

 
Picture of Admin e-Learning
ประกาศ : user/password เข้าใช้งาน e-Learning สำหรับผู้สอน
by Admin e-Learning - Monday, 6 March 2017, 9:46 PM
 

     user / password : เป็นตัวเดียวกับอีเมล์ที่มหาวิทยาลัยออกให้

     หมายเหตุ : หากคณาจารย์ ลืม Password ติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ 0-2504-7427-8 (ในเวลาราชการ)