ประกาศข่าว STOU e-Learning

ประกาศ : user/password เข้าใช้งาน e-Learning สำหรับผู้สอน

 
e-Learning Admin的相片
ประกาศ : user/password เข้าใช้งาน e-Learning สำหรับผู้สอน
e-Learning Admin發表於2017年 03月 6日(Mon) 21:46
 

     user / password : เป็นตัวเดียวกับอีเมล์ที่มหาวิทยาลัยออกให้

     หมายเหตุ : หากคณาจารย์ ลืม Password ติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ 0-2504-7427-8 (ในเวลาราชการ)