ประกาศข่าว STOU e-Learning

ประกาศ : สิ้นสุดการเรียน e-Learning ภาค 1/2561

 
Picture of Jakkree Sawasdimongkon
ประกาศ : สิ้นสุดการเรียน e-Learning ภาค 1/2561
by Jakkree Sawasdimongkon - Monday, 28 January 2019, 1:32 PM
 

นักศึกษา และอาจารย์ จะสามารถใช้งาน e-Learning ภาค 1/2561 ได้จนถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นี้เท่านั้น