ประกาศข่าว STOU e-Learning

ประกาศ : สิ้นสุดการเรียน e-Learning ภาค 1/2560

 
Nutzerbild Jakkree Sawasdimongkon
ประกาศ : สิ้นสุดการเรียน e-Learning ภาค 1/2560
von Jakkree Sawasdimongkon - Thursday, 1. February 2018, 11:49
 

นักศึกษา และอาจารย์ จะสามารถใช้งาน e-Learning ภาค 1/2560 ได้จนถึง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 นี้เท่านั้น