ประกาศข่าว STOU e-Learning

ประกาศ : สิ้นสุดการเรียน e-Learning ภาคต้น/2559

 
Larawan ng Jakkree Sawasdimongkon
ประกาศ : สิ้นสุดการเรียน e-Learning ภาคต้น/2559
ni Jakkree Sawasdimongkon - Monday, 6 March 2017, 9:21 PM
 

นักศึกษา และอาจารย์ จะสามารถใช้งาน e-Learning ภาคต้น/2559 ได้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560 นี้เท่านั้น