ประกาศข่าว STOU e-Learning

ประกาศ : สิ้นสุดการเรียน e-Learning ภาค 1/2560

 
SawasdimongkonJakkree的头像
ประกาศ : สิ้นสุดการเรียน e-Learning ภาค 1/2560
SawasdimongkonJakkree 发表于 2018年02月1日 Thursday 11:49
 

นักศึกษา และอาจารย์ จะสามารถใช้งาน e-Learning ภาค 1/2560 ได้จนถึง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 นี้เท่านั้น