ประกาศข่าว STOU e-Learning

ประกาศ : สิ้นสุดการเรียน e-Learning ภาคต้น/2559

 
SawasdimongkonJakkree的头像
ประกาศ : สิ้นสุดการเรียน e-Learning ภาคต้น/2559
SawasdimongkonJakkree 发表于 2017年03月6日 Monday 21:21
 

นักศึกษา และอาจารย์ จะสามารถใช้งาน e-Learning ภาคต้น/2559 ได้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560 นี้เท่านั้น