ประกาศข่าว STOU e-Learning

ประกาศ : สิ้นสุดการเรียน e-Learning ภาค 1/2560

 
Sawasdimongkon Jakkree的相片
ประกาศ : สิ้นสุดการเรียน e-Learning ภาค 1/2560
Sawasdimongkon Jakkree發表於2018年 02月 1日(Thu) 11:49
 

นักศึกษา และอาจารย์ จะสามารถใช้งาน e-Learning ภาค 1/2560 ได้จนถึง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 นี้เท่านั้น