ประกาศข่าว STOU e-Learning

ประกาศ : สิ้นสุดการเรียน e-Learning ภาคต้น/2559

 
Sawasdimongkon Jakkree的相片
ประกาศ : สิ้นสุดการเรียน e-Learning ภาคต้น/2559
Sawasdimongkon Jakkree發表於2017年 03月 6日(Mon) 21:21
 

นักศึกษา และอาจารย์ จะสามารถใช้งาน e-Learning ภาคต้น/2559 ได้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560 นี้เท่านั้น