ประกาศข่าว STOU e-Learning

ประกาศ : ชุดวิชา 93355 ภาคพิเศษ/2558

 
Picture of Jakkree Sawasdimongkon
ประกาศ : ชุดวิชา 93355 ภาคพิเศษ/2558
by Jakkree Sawasdimongkon - Thursday, 25 August 2016, 4:41 PM
 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชา 93355 ภาคพิเศษ/2558 สามารถเข้าใช้งาน e-Learning ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 59 เป็นต้นไป