ประกาศข่าว STOU e-Learning

ประกาศ : ชุดวิชา 93355 ภาคพิเศษ/2558

 
SawasdimongkonJakkree的头像
ประกาศ : ชุดวิชา 93355 ภาคพิเศษ/2558
SawasdimongkonJakkree 发表于 2016年08月25日 Thursday 16:41
 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชา 93355 ภาคพิเศษ/2558 สามารถเข้าใช้งาน e-Learning ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 59 เป็นต้นไป