ประกาศข่าว STOU e-Learning

General news and announcements


UsapanSinimulan niMga tugonHuling ipinaskil
ช่องทางติดต่อศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ Larawan ng Admin e-Learning Admin e-Learning 0 Admin e-Learning
Mon, 6 Mar 2017, 9:49 PM
ประกาศข่าวสำหรับผู้สอน Larawan ng Admin e-Learning Admin e-Learning 0 Admin e-Learning
Mon, 6 Mar 2017, 9:48 PM
ประกาศ : user/password เข้าใช้งาน e-Learning สำหรับผู้สอน Larawan ng Admin e-Learning Admin e-Learning 0 Admin e-Learning
Mon, 6 Mar 2017, 9:46 PM
คู่มือการใช้งาน e-Learning Larawan ng Admin e-Learning Admin e-Learning 0 Admin e-Learning
Mon, 6 Mar 2017, 9:43 PM
ประกาศข่าวสำหรับผู้เรียน Larawan ng Jakkree Sawasdimongkon Jakkree Sawasdimongkon 0 Jakkree Sawasdimongkon
Mon, 6 Mar 2017, 9:38 PM
ประกาศ : user/password เข้าใช้งานระบบ e-Learning สำหรับผู้เรียน Larawan ng Admin e-Learning Admin e-Learning 0 Admin e-Learning
Mon, 6 Mar 2017, 9:31 PM
ประกาศ : การเข้าเรียน e-Learning ภาคปลาย/2559 Larawan ng Admin e-Learning Admin e-Learning 0 Admin e-Learning
Mon, 6 Mar 2017, 9:24 PM
ประกาศ : สิ้นสุดการเรียน e-Learning ภาคต้น/2559 Larawan ng Jakkree Sawasdimongkon Jakkree Sawasdimongkon 0 Jakkree Sawasdimongkon
Mon, 6 Mar 2017, 9:21 PM
ประกาศ : ชุดวิชา 93355 ภาคพิเศษ/2558 Larawan ng Jakkree Sawasdimongkon Jakkree Sawasdimongkon 0 Jakkree Sawasdimongkon
Thu, 25 Aug 2016, 4:41 PM
ประกาศ ชุดวิชา 14319 ภาคซ่อม 2/2558 Larawan ng Admin e-Learning Admin e-Learning 0 Admin e-Learning
Thu, 25 Aug 2016, 4:36 PM
ประกาศ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รหัสผ่านหมดอายุ password expire Larawan ng Admin e-Learning Admin e-Learning 0 Admin e-Learning
Fri, 7 Aug 2015, 12:13 PM