ประกาศข่าว STOU e-Learning

General news and announcements


UsapanSinimulan niMga tugonHuling ipinaskil
คู่มือการใช้งาน e-Learning Larawan ng Admin e-LearningAdmin e-Learning 0 Admin e-Learning
Mon, 27 Apr 2020, 12:29 PM
ช่องทางติดต่อศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ Larawan ng Admin e-LearningAdmin e-Learning 0 Admin e-Learning
Fri, 3 Apr 2020, 3:02 PM
ประกาศข่าวสำหรับผู้เรียน Larawan ng Jakkree SawasdimongkonJakkree Sawasdimongkon 0 Jakkree Sawasdimongkon
Mon, 28 Jan 2019, 1:57 PM
ประกาศ : การเข้าเรียน e-Learning ภาค 2/2560 Larawan ng Admin e-LearningAdmin e-Learning 0 Admin e-Learning
Mon, 28 Jan 2019, 1:56 PM
ประกาศข่าวสำหรับผู้สอน Larawan ng Admin e-LearningAdmin e-Learning 0 Admin e-Learning
Mon, 28 Jan 2019, 1:55 PM
ประกาศ : สิ้นสุดการเรียน e-Learning ภาค 1/2561 Larawan ng Jakkree SawasdimongkonJakkree Sawasdimongkon 0 Jakkree Sawasdimongkon
Mon, 28 Jan 2019, 1:32 PM
ประกาศ ชุดวิชา 14319 ภาคซ่อม 2/2559 Larawan ng Admin e-LearningAdmin e-Learning 0 Admin e-Learning
Fri, 6 Oct 2017, 12:00 PM
ประกาศ : user/password เข้าใช้งาน e-Learning สำหรับผู้สอน Larawan ng Admin e-LearningAdmin e-Learning 0 Admin e-Learning
Mon, 6 Mar 2017, 9:46 PM
ประกาศ : user/password เข้าใช้งานระบบ e-Learning สำหรับผู้เรียน Larawan ng Admin e-LearningAdmin e-Learning 0 Admin e-Learning
Mon, 6 Mar 2017, 9:31 PM
ประกาศ : ชุดวิชา 93355 ภาคพิเศษ/2558 Larawan ng Jakkree SawasdimongkonJakkree Sawasdimongkon 0 Jakkree Sawasdimongkon
Thu, 25 Aug 2016, 4:41 PM
ประกาศ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รหัสผ่านหมดอายุ password expire Larawan ng Admin e-LearningAdmin e-Learning 0 Admin e-Learning
Fri, 7 Aug 2015, 12:13 PM